Tələbə elmi cəmiyyətinin, tələbə gənclər təşkilatının və könüllülər hərəkatının müsabiqədə qeydiyyatı

Tələbə elmi cəmiyyətinin, tələbə gənclər təşkilatının və ya könüllülər hərəkatının adı:*
Tələbə elmi cəmiyyətinin, tələbə gənclər təşkilatının aid olduğu təhsil müəssisəsi, könüllü fəaliyyətin təşkilatçısı olan qurumun adı:*
Fəaliyyətiniz haqqında əlavə etmək istədiyiniz məlumat:
(məlumat 600 simvoldan artıq olmamalıdır) qalan simvol sayi: 600

Layihə üzrə məsul şəxs haqqında məlumat:

Soyadı:*
Adı:*
Ata adı:*
(şəxsiyyət vəsiqəsinə uyğun olaraq)
Təvəllüdü:*
Mobil telefon nömrəsi:*
E-mail:*
Sosial şəbəkə səhifəsi (əgər varsa):

Qeyd:* Tələbə elmi cəmiyyətinin, tələbə gənclər təşkilatının aid olduğu təhsil müəssisəsinin, könüllü fəaliyyətin təşkilatçısı olan qurumun təsdiq sənədinin surəti yüklənilməlidir. Sənəddə layihənin adı, layihə üzrə məsul şəxsin soyadı, adı və atasının adı qeyd edilməlidir. (faylın həcmi 2mb çox olmamalıdır)

Yüklə

Layihə təklifi

1. Layihənin adı:*
1.1. Layihənin adı aydın və dəqiq olmalıdır.
2. Layihənin qısa təsviri və məqsədi:*
2.1. Layihənin hansı dayanıqlı inkişaf məqsədi ilə bağlı olmasını, nədən bəhs etdiyini, aktuallığını və məqsədini qeyd edin.
Qeyd: Məlumat 2000 simvoldan artıq olmamalıdır. qalan simvol sayi: 2000

2.2 Layihənin müsabiqənin hansı mövzusu ilə bağlı olmasını qeyd edin.(bir neçə mövzunu qeyd edə bilərsiniz)

2.3 Layihə ilə bağlı ətraflı məlumatı yükləyin.(əgər varsa) Yüklə
3. Layihənin benefisiar qrupu:*
3.1. Layihənin əhatə etdiyi qrupları qeyd edin.
4. Layihənin əhatə edəcəyi ərazi:*
4.1. Layihənin bütün ölkəni əhatə edəcəyini və ya icra ediləcəyi şəhər və ya rayonu qeyd edin.
5. Layihə çərçivəsində görüləcək işlər:*
5.1. İşləri qısa şəkildə ardıcıllıqla qeyd edin.
Görüləcək işlərin adı İşin icrasına dair izah
6. Layihənin icra müddəti:*
6.1. Layihənin əhatə edəcəyi müddəti qeyd edin.
7. Layihənin icrasından gözlənilən nəticələr:
7.1. Layihənin icrasından əldə ediləcək nəticələri qeyd edin.
8. Layihənin büdcəsi:*
8.1. Aşağıdakı formalardan ən azı birini seçin.
Sərbəst izah:
Xərclər smetasını yükləyin: Yüklə
Qaydalarla tanış oldum, raziyam.