Hüquqi şəxslərin müsabiqədə qeydiyyatı

Hüquqi şəxsin adı:*
(Dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamədə olduğu kimi)
Fəaliyyət istiqamətləri:*
(bir və ya bir neçə istiqamət göstərə bilərsiniz)
Təşkilatın davamlı olaraq fəaliyyət göstərdiyi şəhər/rayonlar:*
Son 3 il ərzində həyata keçirdiyi layihələr haqqında məlumat:*
Təşkilatın sosial şəbəkə ünvanı:

Təşki̇latin rəhbəri̇ haqqında məlumat

Adı,soyadı,atasının adı:*
Təvəllüdü:*
Yaşadığı ünvan:*
Mobil telefon nömrəsi:*
İş telefon nömrəsi:
Ev telefon nömrəsi:
Elektron poçt ünvanı:*
Sosial şəbəkə ünvanı:
Lahiyə rəhbəri təşkilatın sədridirmi?*

Layihə təklifi

Layihənin adı:*
Layihənin adı aydın və dəqiq olmalıdır.
Layihənin qısa təsviri:*
Qarşıya qoyulan problemin təsviri:*
Layihənin müsabiqənin hansı mövzusu ilə bağlı olmasını qeyd edin.(bir neçə mövzunu qeyd edə bilərsiniz)*
Layihənin məqsədi:*
Layihənin hansı dayanıqlı inkişaf məqsədi ilə bağlı olmasını, nədən bəhs etdiyini, aktuallığını və məqsədini qeyd edin.
Qeyd: Məlumat 2000 simvoldan artıq olmamalıdır. qalan simvol sayi: 2000
Layihə ilə bağlı ətraflı məlumatı yükləyin.(əgər varsa) Yüklə
Layihənin benefisiar qrupu:*
Layihənin əhatə etdiyi qrupları qeyd edin.
Layihənin əhatə edəcəyi ərazi:*
Layihənin bütün ölkəni əhatə edəcəyini və ya icra ediləcəyi şəhər və ya rayonu qeyd edin.
Layihə çərçivəsində görüləcək işlər:*
İşləri qısa şəkildə ardıcıllıqla qeyd edin.
Görüləcək işlərin adı İşin icrasına dair izah
Layihənin icra müddəti:*
Layihənin əhatə edəcəyi müddəti qeyd edin.
Layihənin icrasından gözlənilən nəticələr:
Layihənin icrasından əldə ediləcək nəticələri qeyd edin. Qısamüddətli nəticələr * Uzunmüddətli nəticələr
Layihənin büdcəsi*
Layihənin icrası üçün tələb olunan büdcə:*

Layihənin icrası üçün tələb olunan məbləği qeyd edin ( yalnız rəqəm daxil edin)

Xərclər smetasını yükləyin:* Yüklə
Təşkilatın və ya məsul şəxsin layihə ilə bağlı uyğun təcrübəsi:*

Tələb olunan sənədlərin siyahısı:

Dövlət qeydiyyatına alınması haqqında şəhadətnamənin surətini yükləyin*
Yüklə
Hüquqi şəxsin müvafiq dövlət reyestrindən çıxarışı:*
Yüklə
VÖEN:*
Yüklə

Layihə üzrə məsul şəxs haqqında məlumat:

Adı,soyadı,atasının adı:*
Təvəllüdü:*
Yaşadığı ünvan:*
Mobil telefon nömrəsi:*
İş telefon nömrəsi:
Ev telefon nömrəsi:
Elektron poçt ünvanı:*
Sosial şəbəkə ünvanı:
Məsul şəxsin CV-sini yükləyin*
Yüklə
Vəkalətnamənin surəti*
Qeyd: (Layihəni təşkilat sədri icra etmədiyi halda məsul şəxsə ötürdüyü vəkalətnamənin surəti)
Yüklə