Hüquqi şəxslərin müsabiqədə qeydiyyatı

Hüquqi şəxsin adı:*
(Dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamədə olduğu kimi)
VÖEN:*
Dövlət qeydiyyatına alınması haqqında şəhadətnamənin nömrəsi:*
Hüquqi ünvanı:*
(Dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamədə olduğu kimi)
Faktiki ünvan:*
Fəaliyyət istiqamətləri:*
(bir və ya bir neçə istiqamət göstərə bilərsiniz)
Fəaliyyətiniz haqqında əlavə etmək istədiyiniz məlumat:
(məlumat 600 simvoldan artıq olmamalıdır) qalan simvol sayi: 600

Layihə üzrə məsul şəxs haqqında məlumat:

Soyadı:*
Adı:*
Ata adı:*
(şəxsiyyət vəsiqəsinə uyğun olaraq)
Təvəllüdü:*
Mobil telefon nömrəsi:*
E-mail:*
Sosial şəbəkə səhifəsi (əgər varsa):

Hüquqi şəxsin əlaqə vasitələri:

Mobil telefon nömrəsi:*
Telefon :
E-mail:*
Sayt və ya sosial şəbəkə səhifəsi (əgər varsa):
Qeyd: Aşağıda qeyd olunan sənədlərin surətləri yüklənməlidir: (faylın həcmi 2mb çox olmamalıdır)
Hüquqi şəxsin müvafiq dövlət reyestrindən çıxarışı:*
Yüklə
Hüquqi şəxsi müsabiqədə təmsil etmək üçün layihə üzrə məsul şəxsin səlahiyyətini təsdiq edən sənəd (layihənin adı, layihə üzrə məsul şəxsin soyadı, adı və atasının adı göstərilməklə):*
Yüklə

Layihə təklifi

1. Layihənin adı:*
1.1 Layihənin adı aydın və dəqiq olmalıdır.
2. Layihənin qısa təsviri və məqsədi:*
2.1 Layihənin hansı dayanıqlı inkişaf məqsədi ilə bağlı olmasını, nədən bəhs etdiyini, aktuallığını və məqsədini qeyd edin.
Qeyd: Məlumat 2000 simvoldan artıq olmamalıdır. qalan simvol sayi: 2000

2.2 Layihənin müsabiqənin hansı mövzusu ilə bağlı olmasını qeyd edin.(bir neçə mövzunu qeyd edə bilərsiniz)

2.3 Layihə ilə bağlı ətraflı məlumatı yükləyin.(əgər varsa) Yüklə
3. Layihənin benefisiar qrupu:*
3.1. Layihənin əhatə etdiyi qrupları qeyd edin.
4. Layihənin əhatə edəcəyi ərazi:*
4.1. Layihənin bütün ölkəni əhatə edəcəyini və ya icra ediləcəyi şəhər və ya rayonu qeyd edin.
5. Layihə çərçivəsində görüləcək işlər:*
5.1. İşləri qısa şəkildə ardıcıllıqla qeyd edin.
Görüləcək işlərin adı İşin icrasına dair izah
6. Layihənin icra müddəti:*
6.1. Layihənin əhatə edəcəyi müddəti qeyd edin.
7. Layihənin icrasından gözlənilən nəticələr:
7.1. Layihənin icrasından əldə ediləcək nəticələri qeyd edin.
8. Layihənin büdcəsi:*
8.1. Aşağıdakı formalardan ən azı birini seçin.
Sərbəst izah:
Xərclər smetasını yükləyin: Yüklə
Qaydalarla tanış oldum, raziyam.